Mala knjižnica

Stranicu uređuje školska knjižničarka Marija Gajski, prof. i dipl. bibl.

REFERENTNA ILI PRIRUČNA GRAĐA

 

Referentna ili priručna građa je ona koja nam često dobro dođe jer je bogata različitim obavijestima i upućuje na izvore podataka. Koristimo je kako bismo pronašli ili provjerili neki podatak.

Ime referentna građa dolazi od latinske riječi referere što znači navesti, upućivati,citirati.

U tu vrstu literature ubrajamo: enciklopedije, leksikone, rječnike, atlase, priručnike, pravopise, bibliografije, adresare, vodiče i dr.Na ovoj stranici navest ćemo one izvore podataka koji se mogu koristiti mrežno (online).

 

ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI, PRAVOPISI, LEKSIKONI, ATLASI, BIBLIOGRAFIJE

ENCIKLOPEDIJE

 

ENCIKLOPEDIJA detaljno, opsežno i

sustavno opisuju pojam ili riječ.

POJMOVE i RIJEČI potražite 

po abecednom redu.

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA

ENCIKLOPEDIJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

FILMSKA ENCIKLOPEDIJA

 

FILMSKA ENCIKLOPEDIJA

 

Filmska enciklopedija daje mnoštvo obavijesti o filmskom stvaralaštvu i bitnim aspektima kinematografije: filmska tehnika i tehnologija, filmska proizvodnja, distribucija i prikazivaštvo, psihofiziološke osnove filma, filmski festivali, nagrade, škole, organizacije i časopisi, odnos filma i drugih umjetnosti te filmologije i srodnih znanstvenih disciplina.

Prikazana je teorija filma, njezini temeljni pojmovi te važnije teoretičarske i kritičarske škole.

Zastupljeni su i biografski članci – o redateljima, glumcima, snimateljima, skladateljima, scenaristima, producentima, pionirima filmske tehnike i teoretičarima filma, a povijest filma izložena je u člancima o stilskim formacijama i smjerovima te u pregledima nacionalnih kinematografija.

PROLEKSIS ENCIKLOPEDIJA

 

PROLEKSIS ENCIKLOPEDIJA

 

Prva hrvatska opća i nacionalna enciklopedija u elektroničkom izdanju. 

PORTAL HRVATSKE TEHNIČKE BAŠTINE

 

PORTAL HRVATSKE TEHNIČKE BAŠTINE

 

Hrvatska tehnička enciklopedija (HTE) naziv je projekta kontinuiranog prikupljanja i usustavljivanja znanja o povijesti i današnjim dosezima tehnike u Hrvatskoj. 

KRLEŽIJANA

 

KRLEŽIJANA

 

Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda.

Krležino djelo svojom raznovrsnošću i opsegom omogućuje enciklopedijsku obradu, utjecajem na tijek naše književne tradicije i umjetničkom snagom zaslužuje je, a kompleksnošću, bogatstvom referencija, osobitošću stila te kontroverzijama koje su ga pratile gotovo je i zahtijeva. 

ISTARSKA ENCIKLOPEDIJA

 

ISTARSKA ENCIKLOPEDIJA

 

Istarska enciklopedija leksikografsko je djelo koje daje cjelovit prikaz istarskog poluotoka od Preluka kraj Rijeke do Milja (Muggie) kraj Trsta, od prapovijesti do danas. 

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA (1941.-1945.)

 

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA (1941.-1945.)

 

Ujevićeva Hrvatska enciklopedija (1941.-1945.) digitalizirana i objavljena u elektroničkom obliku u okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. 

THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA

 

THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA

 

Na engleskom jeziku. 

WIKIPEDIJA

RJEČNICI I PRAVOPISI 

 

RJEČNICI objašnjavaju značenje pojedine riječi u hrvatskom ili stranom jeziku.

 

PRAVOPISI su jezični priručnici koji donose pravila pisanja nekog jezika.

 

POJMOVI i RIJEČI su poredani

po abecednom redu.

HRVATSKI PRAVOPIS I RJEČNIK

ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA

HRVATSKI JEZIČNI PORTAL

 

Rječnik hrvatskoga jezika - zajednički projekt Novog Libera i Srca. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada. Sadrži preko 100 000 osnovnih riječi.

 

http://hjp.znanje.hr/

HRVATSKO-ENGLESKI I ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK

HRVATSKO-NJEMAČKI I NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK

ENGLESKO-NJEMAČKI RJEČNIK

Dictionary.com - prevoditelj više jezika

ONE LOOK DICTIONARY

 

Više od 900 općih i specijalnih rječnika.

 

https://www.onelook.com/

 

 

 

LEKSIKONI

 

 

LEKSIKONI ukratko objašnjavaju pojam

navodeći samo najvažnije podatke.

 

Pretražite pojmove u leksikonu

po abecednom redu

FILMSKI LEKSIKON

 

Filmski leksikon vješto je napisan pojmovnik i osobnik svijeta filma. Nastao je u duhu Filmske enciklopedije, u odnosu na koju je obogaćen obradom pojedinačnih filmskih djela.

Filmovima je posvećeno gotovo 1000 članaka - sastoje se od naziva filma na hrvatskom i izvorniku, tehničkih podataka, imena redatelja, scenarista, snimatelja, skladatelja i glavnih glumaca, potom kratkog opisa fabule te interpretacije popraćene recepcijom i dodijeljenim nagradama.

Uz igrane filmove obrađeni su i pojedini antologijski dokumentarni i animirani filmovi. Biografski članci obrađuju redatelje i glumce te najistaknutije snimatelje, scenariste, scenografe, kostimografe, skladatelje i producente.

Posebna je skupina članaka posvećena definicijama filmoloških pojmova i profesija, žanrova, stilskih formacija i smjerova. Napose je i komplementarno zastupljena kultura hrvatskog filma.

 

http://film.lzmk.hr/

NOGOMETNI LEKSIKON

 

Nogometni leksikon objedinjuje sve aspekte te svjetsku i nacionalnu razinu najpopularnije i najraširenije športske igre.

U Nogometnom leksikonu obrađeni su svi najznačajniji hrvatski i inozemni klubovi, domaći i inozemni igrači, treneri, dužnosnici, suci, liječnici, potom svi nacionalni nogometni savezi, domaći i inozemni gradovi važni u povijesti nogometa, hrvatski podsavezi, stadioni, hrvatski nogometni novinari i tiskovine, opći pojmovi koji zadiru u raznovrsne aspekte nogometne igre (pravila, oprema, taktika, tehnika, organizacije, obrazovne ustanove, medicinska tematika) sve do nogometa kao umjetničke inspiracije ili objekta oblikovanja.

 

http://nogomet.lzmk.hr/

HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON

POMORSKI LEKSIKON

 

Pomorski leksikon mnoge pojmove vezane uz more i plovidbu prvi put sustavno povezuje, pa je ne samo nezamjenjiv priručnik pri upoznavanju pomorstva i pomorske terminologije nego i koristan izvor podataka i spoznaja za svaku kulturu povezanu s morem.

 

http://pomorski.lzmk.hr/projekt.aspx

HRVATSKI OBITELJSKI LEKSIKON

 

Zbog svojih triju temeljnih osobina − zastupljenosti mnogobrojnih struka, sažetosti i jasnoće izlaganja − Hrvatski obiteljski leksikon djelo je najšire primjene, dostupno čitateljima različitih potreba i interesa te vrijedan izvor za brzu, pristupačnu i pouzdanu obavijest.

 

http://hol.lzmk.hr/

MEDICINSKI LEKSIKON

LEKSIKON MARINA DRŽIĆA

 

Digitalno izdanje „Leksikona Marina Držića“ ujedno je i prvi takav leksikon posvećen jednomu hrvatskom dopreporodnom književniku. Suradnjom Doma Marina Držića u Dubrovniku i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža Držićev opus, život te život njegovih djela, nakon njegove smrti postaje svima dostupan.

 

https://leksikon.muzej-marindrzic.eu

TKO JE TKO U HRVATSKOJ ZNANOSTI

ŽIDOVSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON

 

 

ATLASI I KARTE

 

 

ATLAS je zbirka zemljopisnih, povijesnih, astronomskih ili drugih zemljovida.

 

Lokacije na kartama su u kazalu poredane po abecednom redu.

KARTA HRVATSKE

GOOGLE EARTH

GEO GAUSS d.o.o.

MAPS NATIONAL GEOGRAPHIC

 

BIBLIOGRAFIJE

 

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA

HRVATSKA NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA: CIP - knjige u tisku

 

POPIS ELEKTRONIČKIH ČASOPISA NA HRVATSKOM JEZIKU 

 

Ideju o izradi ove zbirke potakla je prof. dr. Jadranka Lasić-Lazić s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (jlazic@ffzg.hr), a u projektu su do sada sudjelovali studenti Odsjeka za informacijske znanosti.